Κατηγορία: “Integration – sport – social activity – international seminar for youth workers” Gdansk, Poland 06-20.03.2019

Πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+ στο Γκντανσκ της Πολωνίας, 06 έως 20.03.2019

Το Ευρωπαϊκο Εθελοντικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο αναζητά 7 συμμετέχοντες (18 ετών και άνω) για να εκπροσωπήσουν τον οργανισμό μας σε πρόγραμμα Erasmus + με θέμα «Ενσωμάτωση – Αθλητισμός – Κοινωνική Δραστηριότητα – Διεθνές σεμινάριο για...